AROS

Dişli-çark sistemleri, pnömatik sistemler, hidrolik sistemler üzerine çalışmalarda bulunan AKINROBOTICS’in olarak incelediğimiz son sistem elektromekanik motorlar... Bu sistem elektronik ve yazılımsal olarak diğer sistemlere nazaran daha esnek bir şekilde kontrol edilebilmektedir. Bu özelliğinden dolayı AKINROBOTICS olarak biz de insansı robotik sistem mimarisinde temel yapı taşını elektromekanik motorlar olarak belirledik. Bu sistem; motor, redüksiyon, enkoder, motor sürücü ihtiyacı gibi bazı sorunları da beraberinde getirmekteydi. İlk başlattığımız Ar-Ge sürecinde bu sistemler birbirinden bağımsız olarak geliştirilerek sistem dinamikleri belirlendi. Bu ürünlerin dışarıdan temini bazı kısıtlar getirmiş ve maliyetleri çok yukarılara taşımıştı. Dolayısıyla da bu ürünlerin, yerli kaynaklarla bu ülke topraklarında üretilme ihtiyacı doğmuştu. Yaptığımız çalışmalar sonucunda geometrik olarak tüm robotik sistemlere entegre edilebilecek akıllı aktüatörlerin Ar-Ge sürecini tamamladık. Bu aktüatörler için gerekli üst sistem olan gömülü yazılım sistemleri de tamamlanarak insansı robotik mimarimizin temel yapı taşları bitirildi ve yapılması istenen tüm emirleri yerine getirecek hale geldi. Bu noktada robotun tüm sensörlerinden gelen kompleks verilerin (ivme, hız, açı, konuşma, duyma) bütün kombinasyonlarını işleyen, yapay zeka sayesinde önceden edinilmiş dataları kullanan ve alınan kararların işlenmesi ile robotun aktüatörlerinde (kol, el, kafa, hoparlör, kullanıcı ekranı, gözler vb.) emirler oluşturan bir insansı robotik işletim sistemi ihtiyacı doğmuştur.

Aros : AKINROBOTICS Operating System

Dünyada yapılan çalışmalara bakıldığında bu ihtiyaç için önerilen sistem ROS yani Robotik İşletim Sistemi’dir. Bu sistem sadece kod geliştiriciler veya akademik faaliyetler için çözümler üretmektedir. İşte bu noktada AKINROBOTICS olarak biz, robotik çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşması ve gençlerin, çocukların hatta hiçbir yazılım bilgisi olmayan bir insanın bile bu konuda eğitilmesine olanak sağlayacak ve kolaylıkla robotik programlama yapabileceği bir platform geliştirmiştir. Geliştirilen bu platformun adı Aros’dur ve içerisinde çeşitli birimlere sahiptir. Bu birimler; Ar-GUI, Ar-Designer, Ar-Core, Ar-Control, Ar-View, Roboliza’dır.