Robot köpek Arat AKINROBOTICS tarafından üretilen 4 ayaklı robottur. Robot fiyatları için akinoid sitemizi ziyaret edebilir veya 444 40 80'i arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Mini Ada robot Konya'da bulunan AKINROBOTICS Robot Fabrikasında üretilmektedir. Ürün detaylarını görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası 2017 yılında Konya'da kurulan AKINROBOTICS’tir. Fabrikamız Konya Ereğli yolu 10. km'dedir.

Yapay zekâ bilgisayarın insanlar gibi düşünmesini sağlar. Makinelerin karmaşık sorunları insana benzer şekilde çözmesine yardımcı olur. Bu bağlamda birçok yapay zekâ tabanlı robotların Ar-Ge çalışmalarını yapmaktayız.

  • İnsansı Robot
  • Sosyal Robot
  • Hizmet Robotu
  • Endüstriyel Robot
  • Tarım Robotu
  • Dört Ayaklı Robot

Bu robotlar Akınrobotics robot fabrikasında üretilmekte ve satışı yapılmaktadır.

Mekanik sistemler ile bu sistemlerin işlevliklerini, kontrol sistemlerini, algılama referanslarını; yazılım algoritmaları ile birleştiren çok fonksiyonlu makinelerdir. Öğretilen, programlanan veya otonom görevleri yerine getiren cihazlardır. 4 temel kısımdan oluşan robotlar;

  • Çevresindeki verileri algılayabilen sensörler

  • Bu verilerin toplanarak kontrolünü sağlayan elektronik devreler

  • Amacına uygun hareket ve işlevselliği yapılandıran mikrodenetleyicilere yüklenen yazılım algoritmaları.

Robotlar; tüm bu sistemi ve hareketi oluşturacak mekanik donanımdan ibarettir.

Robotlar birçok sektöre hizmet verebilmektedir. AKINROBOTICS Robotları; Eğitim sektörü, turizm sektörü, eğlence sektörü, yiyecek-içecek sektörü, sağlık sektörü, reklam ve yayıncılık sektöründe Mini Ada, UV-C Sterilizasyon Robotu, Servis robotu ile hizmet vermektedir.

Okullarda ve robotik kodlama atölyelerinde , karşılama, bilgilendirme, derste öğretmene eşlik etme, robotik kodlama derslerinde gerçek robotla bire bir kodlama deneyimi, eğitici etkinliklerde aktif görev alma vb birçok görevi yerine getirebilir sahip olduğu arayüz yazılımları ile tüm yaşta eğitim alan bireylere yazılım senaryolarını oluşturma, komut verme ve uygulama adımlarını öğrenmesini sağlar.

İnsan hayatını verilen değerin artması, ağır ve tehlikeli iş alanlarının risklerinin ortadan kaldırılması, basit ve sürekli işlerin robotlara devredilerek insanların nitelikli iş ve yaşam şartlarının sağlanması adına yüksek teknolojinin hayatımıza sunduğu robotlar insanlara daha iyi, daha verimli, daha nitelikli yaşam sunmak için önemlidir.

AKINROBOTICS Robot Fabrikasında üretilen Hizmet Robotları; kullanıma uygun alanlarda, döküman taşıma, yiyecek içecek taşıma gibi görevleri önceden haritalandırılmış alanlarda, otonom gezinerek yerine getirebilir. Robot fiyatları için akinoid sitemizi ziyaret edebilir veya 444 40 80'i arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çok amaçlı esnek hareket kabiliyeti ile nesneleri tutma, bırakma, yerleştirme ve taşıma işlerini istenilen şekilde yapan Robot kollar; gündelik rutin ve devamlı işleri insan gücüne gerek kalmadan hatasız ve koordineli bir şekilde yapar.

UV-C Sterilizasyon Robotları, kapalı ve kontamine risk oranları yüksek alanlarda stabil ve kesin sterilizasyon sağlamaktadır. Bu robotların kullanımı ile hastane oda ve koridorları, ameliyathaneler, yemekhaneler, yüksek sterilizasyona ihtiyaç duyan gıda firmaları, spor salonları, çocuk oyun alanları ve daha birçok sektörde çözüm önerisi olarak sunulmaktadır.

250 yıl öncesinde zanaatkarlara bağımlı olan üretim süreçleri, buhar, kömür ve elektrik üretimlerinin devreye girmesi, otomasyon sistemlerinin kullanılması ile hızlı ve standardizasyonu sağlanmış üretimlere imkân sağlamıştır. 21. yüzyılın başında yenilikçi, verimli, hatasız ürünlerin üretimi için, birbiri ile uyumlu farklı süreçlerin kombinasyonlarını esas alan üretim teknolojileri gelişmiştir. Bu yeni gelişim internet hizmetlerinden Start-up Ekonomiye kadar tüm kavramları içeren ENDÜSTRİ 4.0 olarak tanılandırılmaktadır.

UV dalga boylarından her biri farklı bir etkiye sahip 4 grupta toplanmıştır. Bunlar; UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm), UV-C (200-280 nm) ve Vakum UV (100 –200 nm) aralıklarıdır. UV ışığın farklı dalga boyları canlılar üzerinde farklı etkilere sahiptir. Dalga boyu değişkenlerine göre farklı karakteristik değişikliklere sebep olur. UV-C dalga boyu aralığı insan, mikroorganizmalar ve virüslerde de bulunan DNA ve RNA proteinleri tarafından emilen en güçlü radyasyondur. Bu sebeple istenmeyen bakteri ve virüslerle mücadelede verimliliği en yüksek etkiyi 200-280 nm aralığında oluşturmaktadır. AKINROBOTICS, virüs ve bakterilerle mücadele etmek için UV-C Sterilizasyon Robotunu üretmiştir.

Mikro organizmaların her türlü aktif ve canlı şekillerinin yok edilmesine sterilizasyon denir. AKINROBOTICS UV-C Sterilizasyon Robotları kapalı ve kontamine risk oranları yüksek alanlarda stabil ve kesin sterilizasyon sağlamaktadır.

Çeşitli bulaşma ve hastalık kaynağı olarak yayılım gösteren ve patojen olarak sınıflandırılan mikroorganizma(mikrop) grubunun yok edilmesi veya çoğalma-üremesinin durdurulması işlemlerinin tümüne dezenfeksiyon denir. Bu işlem için çeşitli kimyasallar kullanılacağı gibi, ısı, ışık ve uv dalga boyları da dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirmektedir.

UV-C dalga boyu patojen (hastalık yayan) ve patojen olmayan bakteriler ve virüsler üzerinde en etkin dezenfeksiyon ve sterilizasyon etkisi göstermektedir. İnsan sağlığı için zararlı olan bu dalga boyu (200-280 nm) mikroorganizmaların protein yapısını bozarak üreme ve yaşamsal faaliyetlerini yok etmekte en etkin ve en kısa sürede gerçekleştiren yöntemdir.

UV-C Sterilizasyon Robotları; otonom gezinme sayesinde 8 saat aktif olarak çalışır. Üzerinde bulunan UV-C floresanlar insanla doğrudan temasta sağlığını olumsuz olarak etkilediği için, hareket algılandığında sistemi otomatik kapatarak sesli uyarıda bulunur. Ortam uygun olduğunda çalışmasına devam eder ve otonom şarj özelliği ile kesintisiz hizmet sağlar. Turizm, sağlık, gıda, eğitim ve daha birçok sektörde tam ve güvenilir sterilizasyonu sağlayabilirsiniz.

Quadruped robot ARAT; arazi robotu olarak tasarlanmış ve engebeli koşullara adapte olabilecek düzeyde çalışmaları devam etmektedir. Denge koruma algoritması sayesinde engebeli arazi koşullarında, rampada, basamaklı zeminlerde devrilmeden hedefine ulaşabilmekte, gerçek zamanlı kinematik hesaplama sayesinde, dışardan devrilmeye sebep olacak etkilerin önüne geçilmektedir.

Doğadan esinlenerek tasarlanan dört ayaklı robot ARAT, engebeli araziler, rampa ve merdivenli alanlarda devrilmeden hedefine ulaşabilen, yapay zekâ tabanlı robotlardır.

AKINROBOTICS İnsansı Robot Fabrikası tarafından farklı birçok sektöre yönelik robotlar üretilmektedir. Robot fiyatları için akinoid sitemizi ziyaret edebilir veya 444 40 80'i arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.