Ar-View (AKINROBOTICS Arayüz Sunum Yazılımı)

Ar-View, robot programlayan kişinin istediği şekilde tasarlayabileceği arayüzü sayesinde kullanıcılardan bu arayüzdeki etkileşimlerini işleyerek Ar-Core yazılımının anlamlandırabileceği girdileri oluşturur ve bu girdileri Ar-Core’a gönderir. Ar-View, Ar-Core’dan gelen verileri alarak arayüzde oluşması gereken interaktiviteyi gerçekleştirir. Ar-Designer bu ara yüzün hazırlanmasını gerçekleştirir. Ar-GUI hazırlanan ara yüzün davranış modeli ile programlanarak robota yüklenmesini gerçekleştirir. Ar-View oluşturulan ara yüzün kullanıcıya gösterilmesi ve kullanıcıdan gelen dokunmatik verilerin Ar-Core’a gönderilmesi ve gelen işlemlerin gösterilmesini sağlar.