AKINROBOTICS Kurumsal Kimlik

* Kurumsal Kimlik Nedir?
Kurumsal kimlik, bir firmanın hatırlanabilir karakteristik özelliklerinin ve onu diğerlerinden ayıran yeteneklerinin belirlenmesi, yansıtılması ve firmanın somut kişiliğinin ortaya konulmasıdır. Bu anlamda, "Kurumsal Kimlik" kavramı, firmanın farklılığını, hatırlanabilirliğini ve imajını kapsamaktadır.

* Kurumsal Kimlikte Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?
Bir firmanın ismi, amblemi, satış ya da hizmet noktalarında, araçlarında, (görsel kimlik) ve tüm tanıtım çalışmalarında kullanılan biçim, renk, şekil, dizayn ve stil bütünlüğü, kimliğin diğer dokuları (işletme kimliği) ile bütünleştirilmelidir. Toplumda bıraktığı algı, yapılan işi en iyi şekilde temsil edebildiği oranda başarılı olmaktadır.

AKINROBOTICS Logo
AKINSOFT Logo
 
WOLVOX Logo
OCTOPLUS Logo
CAFEPLUS Logo
DAPROX Logo
ADA Logo
INOVAX Logo
AKINOID Logo
CADDE MERAM Logo
OCTOCLOUD Logo
Eski Logolar (11.04.2020)
AKINSOFT Yatay Logo
AKINSOFT Daire Logo
AKINSOFT Dikey Logo