AKINROBOTICS OnlIne Burs Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler

İletişim Bilgileri

Ailenin Sosyoekonomik Durumu

Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. Verilerimin aydınlatma metninde belirtilen şeklide işlenmesine onay veriyorum.